GDPR - General Data Protection Regulation


Har Ni hört talas om GDPR?

Det står för [G]eneral [D]ata [P]rotection [R]egulation och är en ny dataskyddslag som
börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).


Vilken information är registrerad?

De uppgifter som kunder skickar till oss via mail/samtal i form av förfrågningar, bokningar mm.
Sparas bara för att vi skall kunna bedriva våran egen verksamhet. Ni har rätt att ta del av vilka
uppgifter vi har sparat. Även begäran om att dessa skall raderas. Om så önskas.

Obs! Företaget sparar enbart uppgifter som behövs för våran egen verksamhet.




©Copyright 2018-2019. Restaurang Rosvik, Lysekil - Web Design By: IT-Konsult & Support